Technical leader

Tech lead tốt - Tech lead tồi

Vào một ngày đẹp trời khi đang làm dự án mới, một kỹ sư người Nhật đã đáp cho tôi một đường dẫn đến bài viết "Good Tech Lead, Bad Tech Lead". Sau khi đọc xong, tôi cảm thấy đây là một bài viết hay và muốn được chia sẻ tới mọi người.
26 12 2019